Macedonia
 
Macedonia
od VI w. n.e.
napływ Słowian
2. połowy IX w.
częściowo pod panowaniem bułgarskim
971–1014
w państwie Samuela Komitopula
1014–1204 i od 1261
pod panowaniem Bizancjum
XIII–XIV w.
podbój serbski
od 1398
pod panowaniem tureckim
koniec XVII–XVIII w.
islamizacja Macedonii
od lat 70. XIX w.
pretensje terytorialne państw ościennych
2 VIII 1903
wybuch powstania ilindeńskiego
1913
podział Macedonii między Bułgarię, Serbię i Grecję
1945–91
w ramach Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii
17 XI 1991
ogłoszenie niepodległości
1998–99
napływ uchodźców albańskich
III–VIII 2001
walki między Albańczykami a oddziałami macedońskimi
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia