„Lwów i Kresy”
 
Encyklopedia PWN
„Lwów i Kresy”,
kwartalnik emigr. wyd. od 1961 w Londynie przez Koło Lwowian (1961–88 pod nazwą „Biuletyn. Wydaje Koło Lwowian w Londynie”)
poświęcony gł. historii, kulturze i dziejom współcz. pol. kresów południowo-wschodnich; kronika działalności Koła, informacje z kraju; redaktor nacz., m.in. od 1978 A. Treszka, od 1984 M. Brzezicki, od 1988 J. Baraniecki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia