Lwow Nikołaj A.
 
Encyklopedia PWN
Lwow Nikołaj A., ur. 4 III 1751, Nikolskoje-Czerieczice k. Torżka, zm. 3 I 1804, Moskwa,
ros. architekt, poeta, etnograf i tłumacz;
po ukończeniu szkoły oficerskiej w Petersburgu rozpoczął karierę dyplomaty; 1775–77 odbył podróże do Francji i Włoch; architekturą zajmował się od 1780 na marginesie swych rozległych zainteresowań; zaprojektował m.in.: Bramę Newską Twierdzy Petropawłowskiej (1780–87) i Urząd Pocztowy (1782–89) — oba w Petersburgu, sobór Św. Józefa w Mohylewie (1780–98, niezachowany), cerkiew Św.Św. Borysa i Gleba w Torżku (1785–96), cerkiew Św. Trójcy w posiadłości hr. A. Wiaziemskiego Aleksadrowskoje (1785–87), rezydencję w Znamienskoje-Rajok (1788), cerkiew Św. Katarzyny w Wałdaju (1793); w swoich projektach w stylu klasycyst. wprowadzał często nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiały; 1798 opublikował przetłumaczony przez siebie i opatrzony własnymi komentarzami traktat A. Palladia; zajmował się także ilustracją (Metamorfozy Owidiusza, dzieła G. Dierżawina), pisał libretta oper, zbierał i publikował (1790) ros. pieśni ludowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia