Lusaka
 
Encyklopedia PWN
Lusaka,
stolica Zambii, w środkowej części kraju, na wapiennym płaskowyżu, na wys. ok. 1300 m.
Ośrodek adm. prow. Lusaka; założona 1935 jako stol. bryt. protektoratu Rodezja Północna; od 1964 stolica. Gł. ośr. handl. i kult. kraju; przemysł włók., spoż., obuwniczy, cementowy, chem., gumowy, metal., papierniczy, montaż traktorów; międzynar. port lotn.; węzeł drogowy; uniw. (zał. 1965).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia