Łunin Michaił S.
 
Encyklopedia PWN
Łunin Michaił S., ur. 29 XII 1787, Petersburg, zm. 15 XII 1845, Akatuja (obwód czytyjski)
dekabrysta ros., podpułkownik
adiutant w. ks. Konstantego w Warszawie; utrzymywał kontakty z pol. Tow. Patriotycznym; po upadku powstania dekabrystów (1825) aresztowany w Warszawie; 20 lat przebywał na Syberii, gdzie wg oficjalnej wersji umarł, a wg nieoficjalnej został zamordowany w Akatui na polecenie Mikołaja I; autor kilku traktatów polit., m.in. Wzglad na dieła Polszy (1840).
Bibliografia
N. EJDELMAN Łunin — adiutant wielkiego księcia Konstantego, Warszawa 1976.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia