Ludowa Partia Narodowa
 
Encyklopedia PWN
Ludowa Partia Narodowa, ang. People’s National Party (PNP),
partia polit. Jamajki; zał. 1938 przez N.W. Manleya jako socjalistyczna;
po 1945 coraz bardziej radykalna; 1952 zerwała z komunist. ruchem związkowym, co 1955 przyniosło jej sukces wyborczy; rządziła do 1962, 1972–80 i od 1989; M.N. Manley, przywódca 1969–92, realizował radykalny program „demokratycznego socjalizmu”, doprowadzając do głębokiego kryzysu w kraju; 1981 program zliberalizowano; po 1989 PNP kontynuowała konserwatywną politykę poprzedników (od 1992 pod przywództwem P.J. Pattersona), w wyborach 1993 i 1997 uzyskała rekordowe wyniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia