„Lud”
 
Encyklopedia PWN
„Lud”,
czasopismo etnogr., zał. 1895 przez A. Kalinę we Lwowie;
początkowo kwartalnik, od 1912 rocznik, od 1967 wyd. we Wrocławiu i Poznaniu; na łamach „L.” są publikowane rozprawy i artykuły dotyczące zagadnień teoret., pol. i słow. kultury lud., recenzje, sprawozdania z badań pol. i zagr. placówek etnogr.; organ Pol. Tow. Ludoznawczego i (od 1990) Kom. Nauk Etnologicznych PAN.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia