Łotwa
 
Łotwa
od VI–VII
łupieskie wyprawy skandynawskie
od poł. XII w.
kontakty z kupcami niemieckimi
1201
założenie Rygi
1202
powstanie zakonu Kawalerów Mieczowych
lata 20. XVI w.
upowszechnianie się idei reformacji
1558–83
wojny o Inflanty
1561
sekularyzacja zakonu Kawalerów Mieczowych
1621–29
zajęcie większej części Inflant przez Szwecję
XVIII w.
Rosja stopniowo zdobywa obszary łotewskie
1817–19
Rosja znosi poddaństwo chłopów w prowincjach bałtyckich
1861
zniesienie poddaństwa chłopów w Łatgalii
1914–20
walki na obszarach łotewskich
15 V 1934
zamach stanu premiera Ulmanisa
do 17 VI 1940
Armia Czerwona zajmuje całą Łotwę
5 VIII 1940
włączenie Łotwy do ZSRR
28 VI 1941
wybuch powstania antysowieckiego
1944–45
Armia Czerwona zajmuje Łotwę
21 VIII 1991
proklamowanie pełnej niepodległości
2004
przystąpienie do NATO i UE
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia