Łokietka, Jaskinia
 
Encyklopedia PWN
Łokietka, Jaskinia, Jaskinia Królewska,
jaskinia krasowa, jedna z najdłuższych na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, w północnym zboczu G. Chełmowej, nad Doliną Sąspowską (Ojcowski Park Nar.), na południowy zachód od Ojcowa;
dł. 320 m; otwór na wys. 452 m; pozioma, 2 duże komory, obszerne korytarze, meandry; utworzona w wapieniach górnej jury. Znana od bardzo dawna i wykorzystywana jako miejsce schronienia; istnieją opowieści o ukrywaniu się w niej przed czes. wojskami Władysława I Łokietka; od pocz. XIX w. udostępniona turystom.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia