Litewskie Towarzystwo Wychowawcze i Opieki nad Młodzieżą im. Św. Kazimierza
 
Encyklopedia PWN
Litewskie Towarzystwo Wychowawcze i Opieki nad Młodzieżą im. Św. Kazimierza, Lietuvių šv. Kazimiero jaunimui auklėti ir globoti draugija,
katol. stowarzyszenie oświat., zał. 1925 w Wilnie w celu krzewienia oświaty litew. oraz budzenia i podtrzymywania poczucia narodowego;
do 1935 skupiało ok. 20 tys. czł. w 477 kołach (ochronki, chóry, zespoły teatr., czytelnie itd.), organizowało imprezy kult. i obchody uroczystości rel.; gł. działacze: ksiądz A. Viskantas, ksiądz V. Taśkunas; zlikwidowane 1937 pod zarzutem prowadzenia działalności szerzącej wrogi stosunek do państwa polskiego. Do tradycji Towarzystwa nawiązało zał. 1990 w Sejnach stowarzyszenie pod tą samą nazwą.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia