„Literatura na Świecie”
 
Encyklopedia PWN
„Literatura na Świecie”,
jedyny w Polsce miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. od 1971 w Warszawie. Wywierał, zwłaszcza w latach 80. i 90., znaczny wpływ na kształtowanie się języka lit. polszczyzny współczesnej;
wywierał, zwłaszcza w latach 80. i 90., poważny wpływ na kształtowanie się języka lit. polszczyzny współcz.; redaktor W. Kubacki (1971–72), W. Sadkowski (1972–93), następnie P. Sommer; przekłady poezji i prozy, eseje, kronika.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia