Lipkin Izrael Ben Zeew
 
Encyklopedia PWN
Lipkin Izrael Ben Zeew, Salanter, ur. 3 IX 1810, Zagory (Litwa), zm. I 1883, Królewiec,
rabin, twórca musaryzmu;
od 1840 rektor jesziwy w Wilnie; zał. szkołę, w której rozwijał i głosił swoją doktrynę, zw. musaryzmem; opierała się ona na studiowaniu klas. żydowskiej literatury etycznej, samodoskonaleniu się i samopoznaniu, także na drodze ascezy; 1857 przeniósł się do Niemiec, od 1860 w Memlu (ob. Kłajpeda), wydawał czasopismo „Ha-Tewuna” [‘rozumienie’]; 1880–82 w Paryżu, resztę życia spędził w Królewcu; zasady musaryzmu zostały zawarte w Igeret ha-musar [‘list o musaryzmie’] oraz w wyd. 1900 zbiorze 22 listów, zatytułowanym Or Jisrael [‘światło Izraela’].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia