Lindsey
 
Encyklopedia PWN
Lindsey
[lı̣ndzi],
wczesnośredniow. królestwo anglosaskie;
obejmowało niewielki obszar (w obecnej wschodniej Anglii) między M. Północnym, ujściem Humber i rz. Trent; VII–VIII w. było obiektem ekspansji i rywalizacji królestw Mercji i Nortumbrii i ostatecznie popadło w zależność od Mercji; ok. 630 przyjęło chrześcijaństwo, od ok. 677 tworzyło diecezję; ok. 875 podbite przez duńskich wikingów, stało się obszarem osadnictwa skand.; od X w. w państwie ang., w granicach hrab. Lincolnshire.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia