Leszczycki Stanisław Marian
 
Encyklopedia PWN
Leszczycki Stanisław Marian, ur. 8 V 1907, Mielec, zm. 17 VI 1996, Warszawa,
geograf.
1945–48 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1948 — Uniwersytetu Warszawskiego; 1950–70 organizator i kier. Inst. Geografii Uniwersytetu Warszawskiego; od 1952 czł. PAN (twórca i dyr. Inst. Geografii PAN oraz wieloletni przewodniczący Kom. Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN); 1968–72 przewodniczący i 1964–68 oraz 1972–76 wiceprzewodniczący Międzynar. Unii Geogr.; czł. towarzystw geogr. w kraju i za granicą; od 1983 czł. TNW; 1986 otrzymał nagrodę państw. I st.; opublikował ponad 200 rozpraw i prac nauk. z geografii ekon., historii i metodologii nauk geogr., geografii stosowanej, planowania przestrzennego, klimatologii, geografii turyzmu i osadnictwa; Region Podhala. Podstawy geograficzne planu regionalnego (1939), Podstawowe zagadnienia ochrony środowiska człowieka („Prace Geograficzne IG PAN” 1974, nr 108), The Tasks of Economic Regionalization („Geographia Polonica” 1964, vol. 4), Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska (1977), Geografia Polski społeczno-ekonomiczna (1991, wspólnie z R. Domańskim); kierował pracami nad Atlasem przemysłu Polski (1959–61) i Narodowym atlasem Polski (1973–78).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia