Lędyczek
 
Encyklopedia PWN
Lędyczek,
w. w woj. wielkopol., w pow. złotowskim (gmina Okonek), w Dolinie Gwdy, u ujścia Debrzynki do Gwdy, w otoczeniu lasów sosnowych;
drobny przemysł; średniow. gródek obronny; 1308 zagarnięty wraz z Pomorzem Gdańskim przez Krzyżaków; 1466 powrócił do Polski; od 1772 w zaborze pruskim; prawa miejskie 1775–1972; znacznie zniszczony w czasie działań wojennych 1945; po wojnie w granicach Polski, odbudowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia