Le Chateliera i Brauna reguła
 
Encyklopedia PWN
Le Chateliera i Brauna reguła, reguła przekory, reguła przeciwdziałania:
reguła głosząca, że układ będący w stanie równowagi chem. poddany działaniu czynnika z zewnątrz reaguje w taki sposób, żeby zmniejszyć wpływ tego czynnika i osiągnąć nowy stan równowagi możliwie niezbyt odległy od stanu równowagi wyjściowej;
np. w układzie znajdującym się w stanie równowagi chem., wzrost temperatury powoduje przebieg reakcji pochłaniającej ciepło; regułę sformułował 1884 H.L. Le Chatelier, a teoretycznie uzasadnił 1887 K.F. Braun.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia