Laskowski Michał
 
Encyklopedia PWN
Laskowski Michał, ur. 1905, zm. 8 VI 1981, Buffalo (stan Nowy Jork),
biochemik;
od 1939 profesor SGGW w Warszawie; od 1941 w USA; od 1965 kier. laboratorium enzymologii w Roswell Park Memorial Institute w Buffalo; od 1974 członek PAN; prace badawcze dotyczyły gł. struktury i mechanizmów działania enzymów proteolitycznych, ich białkowych inhibitorów o dużym znaczeniu fizjol., a także enzymów nukleolitycznych — pierwszy w świecie oprac. ich systematyczną terminologię.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia