Laskiewiczowie
 
Encyklopedia PWN
Laskiewiczowie, Laskowicowie,
rodzina kupiecka w Krakowie w XVIII w.:
Stanisław, data ur. nieznana, zm. 1714 lub 1715, przybył 1681 z Zatora do Krakowa, rozwinął handel winem, tytoniem i artykułami spoż.; od 1706 rajca, na pocz. XVIII w. uważany za najbogatszego kupca w Krakowie; jego synowie: Wawrzyniec, data ur. nieznana, zm. 26 IV 1743, rajca od 1722, i Stanisław, data ur. nieznana, zm. 1780, od 1746 ławnik, starszy Kongregacji Kupieckiej, kontynuowali działalność handl. ojca; synowie Wawrzyńca: JanLaurenty, ur. ok. 1715, zm. przed 19 IV 1796 (data pogrzebu), kupiec (towary korzenne, żelazne, wino), ławnik, od 1744 rajca, 1792–94 prezydent Krakowa, oraz Fran-ciszek, ur. 1725, zm. 1778, wielki hurtownik miodu, wosku i artykułów żelaznych (1760 skupiał ponad 45% obrotów kosami w Krakowie), utrzymywał kontakty m.in. z Moskwą, Węgrami i Włochami, po 1772 zał. kantory w Podgórzu i w Brodach; synowie Franciszka: Franciszek, Ignacy i Wincenty otrzymali 1790 nobilitację, nadal jednak prowadzili działalność kupiecką i bankierską; firma L. istniała jeszcze w początkach Wolnego M. Krakowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia