Landrecht pruski
 
Encyklopedia PWN
Landrecht pruski, niem. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten, powszechne prawo krajowe dla państw pruskich,
kodyfikacja prawa prywatnego pruskiego, obowiązująca od 1 VI 1794;
obejmował prawo publiczne, cywilne i karne (bez procedury), handl., wekslowe, mor. i in.; odznaczał się dużą kazuistyką, zawierał elementy związane z kształtowaniem się stosunków kapitalist. (gł. w prawie handl.), ale także normował szczegółowo lenno i emfiteuzę oraz podkreślał różnice stanowe; prawo cywilne L.p. obowiązywało w niektórych prowincjach do 1900.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia