La Vigerie, d’Astier de
 
Encyklopedia PWN
La Vigerie, d’Astier de
[dastjẹ dla wiżrị],
rodzina fr. oficerów i polityków, bracia;
François, ur. 1885, zm. 1956, generał lotnictwa; absolwent Akad. Wojsk. w Saint-Cyr (artyleria), od 1916 w lotnictwie; 1939–40 dowodził operacjami lotn. na froncie północnym; 1942 dołączył do Ch. de Gaulle’a, 1942–44 dowódca sił lotn. Wolnej Francji; 1945–46 ambasador w Brazylii. Henri, ur. 1897, zm. 1952, oficer; w czasie II wojny światowej w Algierze, odegrał ważną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu amer. desantu w Algierii (8 XI 1942); przedstawiciel ruchu oporu w Zgromadzeniu Konsultatywnym; współorganizator i dowódca oddziałów partyzanckich we Francji. Emmanuel, ur. 6 I 1900, zm. 12 VI 1969, polityk i dziennikarz; podczas II wojny światowej we fr. ruchu oporu, założyciel gazety podziemnej „Libération”, czł. Krajowej Rady Ruchu Oporu, następnie Fr. Kom. Wyzwolenia Nar., a później Zgromadzenia Konsultatywnego; 1945 min. spraw wewn.; od 1946 deputowany do Zgromadzenia Nar., przewodniczący frakcji parlamentarnej tzw. progresistów, współpracującej z komunistami; od 1950 wiceprzewodniczący Świat. Rady Pokoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia