La Vallée Poussin Charles Jean Gustave
 
Encyklopedia PWN
La Vallée Poussin
[la walẹ pusę̣]
Charles Jean Gustave de, baron (od 1928), ur. 14 VIII 1866, Leuven, zm. 2 III 1962, tamże,
matematyk belgijski;
od 1893 profesor Katol. Uniw. Lowańskiego; od 1909 czł. Belgijskiej Akad. Nauk, od 1945 — fr. Akad. Nauk, 1920–24 prezes Międzynar. Unii Mat.; zajmował się analizą mat., fizyką mat. i teorią liczb; 1896 udowodnił tzw. twierdzenie o liczbach pierwszych: liczba liczb pierwszych nie przekraczających danej liczby x jest przy dużych wartościach x dobrze przybliżona przez iloraz x/lnx (jednocześnie wynik ten uzyskał także J. Hadamard); jego Cours d’analyse infinitésimale (t. 1–2 1903–06) miał kilka uzupełnianych wydań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia