Kwadowie
 
Encyklopedia PWN
Kwadowie,
lud zachodniogermanski, należący do grupy plemion swewskich (Swewowie)
w pocz. I w. zajmowali południowo-wschodnią część Germanii (dzisiejsze Morawy), skąd wraz z Markomanami i Jazygami najeżdżali pobliskie prow. rzym.; pokonawszy K. cesarz Marek Aureliusz osadził ich na ziemiach nadgranicznych w charakterze kolonistów; w V w. ulegli rozproszeniu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia