Kuwejt. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kuwejt. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1962 (opartą na zachodnich wzorcach i dostosowaną 1997 do prawa muzułmańskiego) Kuwejt jest konstytucyjną monarchią dziedziczną. Na tronie zasiada emir z rodu As-Sabah. Władzę wykonawczą sprawuje rząd kierowany przez premiera, którym jest następca tronu. Władza ustawodawcza w rękach emira i Zgromadzenia Narodowego (Madżlis al-Umma) — 50 członków częściowo wybieranych, a częściowo wyznaczanych przez emira. Głównym źródłem prawa jest szari’at. Działalność partii politycznych jest zabroniona, ich funkcję spełniają nieformalne bloki wyborcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia