Kuczum
 
Encyklopedia PWN
Kuczum, data ur. nieznana, zm. ok. 1600,
chan tatar.
ostatni władca chanatu syberyjskiego; 1563 odmówił płacenia daniny Moskwie; od 1581 walczył z kolonizującymi Syberię oddziałami Kozaków atamana Jermaka (na służbie u kupieckiej rodziny Stroganowów); po zdobyciu przez nich Sybiru, stol. chanatu, odzyskał ją 1585 i zmusił Kozaków do opuszczenia Syberii; po śmierci Iwana IV Groźnego pobity 1589 przez wojska ros., wycofał się na terytoria Nogajów, gdzie wkrótce zginął; po jego śmierci Syberia Zachodnia (dorzecze Obu, Irtysza, Tobołu i Tury) przyłączona do państwa moskiewskiego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia