Księga Jozuego
 
Encyklopedia PWN
jest zbiorem staroż. przekazów na temat osiedlania się Izraelitów w Kanaanie, z których niektóre mogły być sporządzone na polecenie Jozuego; składa się z 2 części: relacji o zdobyciu Kaananu (długotrwały proces osiedlania się został przedstawiony w uproszczony sposób jako jednorazowy podbój) oraz relacji o podziale kraju pomiędzy 12 plemion izraelskich i ustaleniu miast kapłańskich i azylu, zakończonej opisem zgromadzenia wszystkich plemion w Sychem; księga powstała prawdopodobnie pod koniec VII w. p.n.e., czyli w tym samym czasie, co następujące po niej księgi hist. Starego Testamentu, lub ok. V w. p.n.e., jednocześnie z Pięcioksięgiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia