Krzyżanowski Adam Alojzy
 
Encyklopedia PWN
Krzyżanowski Adam Alojzy, ur. 19 I 1873, Kraków, zm. 29 I 1963, tamże,
ekonomista, działacz polityczny.
1912–60 (z przerwą 1939–45 i 1948–56) profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1920 członek PAU; twórca krakowskiej szkoły w ekonomii; początkowo był pod silnym wpływem niemieckiej szkoły historycznej (historyczna szkoła w ekonomii), później — zwolennikiem zasad liberalizmu gospodarczego; był znawcą problematyki pieniądza i finansów; rozwinął ilościową teorię pieniądza (Pieniądz 1911, Nauka o pieniądzu i kredycie 1919, Dolar i złoty 1936); był zdecydowanym przeciwnikiem etatyzmu; w okresie międzywojennym doradca rządu, poseł na sejm z listy BBWR; 1931 zrzekł się mandatu poselskiego i wystąpił z BBWR, protestując przeciw aresztowaniu posłów Centrolewu; od 6 XI 1939 do 8 II 1940 więzień Sachsenhausen; od VI 1945 poseł do KRN i 1947–49 na Sejm Ustawodawczy z ramienia SD; zrzekł się mandatu i wycofał z działalności politycznej; zajmował się głównie teorią ekonomii, historią gospodarczą, problemami demograficznymi, polityką gospodarczą, etyką; główne prace: Teoria Malthusa (1908), Założenia ekonomiki (1919), Nauka skarbowości (1923), Polityka i gospodarstwo (1931), Wiek XX (1947).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia