Krzysik Franciszek
 
Encyklopedia PWN
Krzysik Franciszek, ur. 3 III 1902, Dolna Wieś, zm. 26 XII 1980, Warszawa,
leśnik, technolog drewna;
pracownik nauk. Wydziału Roln.-Lasowego Politechniki Lwowskiej, od 1937 profesor SGGW w Warszawie, dziekan Wydziału Leśnego (1948–51) i zorganizowanego przez siebie Wydziału Technologii Drewna (1957–58 i 1962–63); 1944–45 dyr. Inst. Badawczego Leśnictwa; 1949–80 przewodniczący ZG Pol. Tow. Leśnego i 1964–68 — ZG Ligi Ochrony Przyrody; od 1968 czł. International Academy of Wood Science; podręcznik Nauka o drewnie (1957).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia