Krynki
 
Encyklopedia PWN
Krynki,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Sokólskich, nad Krynką (dopływ rz. Świsłocz), w pobliżu granicy z Białorusią;
Ludność miasta: ogółem — 2,4 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 616,7 os/km2 (2019)
Powierzchnia: ok. 3,9 km2
Data założenia miasta: XV w.
Prawa miejskie: nadanie praw — 1509 (nadanie herbu przez Zygmunta I Starego; 1569 — nadanie praw magdeburskich przez Zygmunta II Augusta), utrata — 1950; nadanie praw — 2009
ośr. usługowy dla rolnictwa; garbarnia, drobne przetwórstwo drzewne i rolno-spoż.; ośr. sztuki lud. (garncarstwo); ośr. prawosławia (2 cerkwie). W XV w. osada; prawa miejskie przed 1518 (1509?)–1950 i od 2009; w końcu XVIII w. z inicjatywy A. Tyzenhauza powstał nowy układ przestrzenny miasta; od 1795 w zaborze pruskim, 1807–1919 w zaborze ros.; od ok. 1840 pierwsze manufaktury włók., w końcu XIX w. uruchomiono duże zakłady garbarskie; ośr. ruchu rewolucyjnego 1905 (tzw. Rep. Krynecka); do XVII w. duże skupisko Żydów (1893 ok. 3,5 tys. — 67% mieszk.); w czasie okupacji niem. do I 1943 getto (ok. 6 tys. osób, ok. 5 tys. wywieziono w nieznanym kierunku, ok. 1 tys. zginęło w ośr. zagłady w Treblince); miasto zniszczone w ok. 70%, odbud.; drewniane cerkwie: Św. Antoniego (ok. poł. XVIII w.) i Narodzenia NMP (1864–68), neogot. kościół Św. Anny (1907–13), barok. brama-dzwonnica (ok. poł. XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia