Kruczkowski Leon
 
Encyklopedia PWN
Kruczkowski Leon, ur. 28 VI 1900, Kraków, zm. 1 VIII 1962, Warszawa,
pisarz i publicysta.
W okresie międzywojennym działacz socjalist. (Dlaczego jestem socjalistą? 1938); uczestnik kampanii wrześniowej, 1939–45 w oflagu; 1945–47 czł. KRN, od 1947 poseł na sejm, od 1959 czł. KC PZPR, od 1957 czł. Rady Państwa, 1946–56 prezes ZLP; odegrał znaczną rolę w kształtowaniu polityki kult. PRL; przed 1939 czołowy przedstawiciel nurtu lit. związanego z lewicą komunist., autor powieści hist. Kordian i cham (1932) oraz Pawie pióra (1935); po wojnie podejmował aktualną tematykę polit. w utworach dram. o wyraźnym wydźwięku propagandowym: Odwety (wyst. 1948), Juliusz i Ethel (wyst. 1954), Odwiedziny (wyst. 1955); wydarzenia najnowszej historii w perspektywie uniwersalnej problematyki granic władzy i wolności, suwerenności wyborów ideowo-moralnych przedstawił w dramatach: Pierwszy dzień wolności (wyst. 1959, film 1964), Śmierć gubernatora (wyst. 1961), a zwłaszcza w sztuce Niemcy (wyst. 1949); ponadto zbiór opowiadań Szkice z piekła uczciwych (1963), zbiory publicystyki (wybór Literatura i polityka, t. 1–2 1971); Dramaty (1962); 1950, 1955 otrzymał nagrody państw. I stopnia.
Bibliografia
R. SZYDŁOWSKI Dramaturgia Leona Kruczkowskiego, Kraków 1972.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia