„Kresy”
 
Encyklopedia PWN
„Kresy”,
kwartalnik kult., wyd. w Lublinie od 1989 przez Stow. Lit. „Kresy”;
publikuje utwory prozatorskie i poet., przekłady, eseistykę poświęconą problemom lit., kult., filoz., recenzje; szczególną uwagę poświęca tradycji lit. i kult. dawnych ziem wschodnich RP, przybliża i przypomina pisarzy kresowych, penetruje pogranicza kultur, narodów i wyznań, swoje zainteresowania kieruje ku dokonaniom literatury pol. emigracji po 1945; przy kwartalniku funkcjonuje nieregularna seria wydawnicza («Biblioteka Kresów»); redaktorzy nacz.: G. Filip (1990–95), A. Bagłajewski (od 1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia