Krępowiecki Tadeusz Szymon
 
Encyklopedia PWN
Krępowiecki Tadeusz Szymon, ur. 1798, Warszawa, zm. 5 I 1847, Londyn,
działacz polityczny, publicysta;
współpracownik „Gazety Polskiej”; w powstaniu listopadowym 1830–31 wiceprezes Tow. Patriot., reprezentował jego lewicę; zwalczał dyktaturę J. Chłopickiego, domagał się uwłaszczenia chłopów; ranny w walce w obronie Warszawy; na emigracji współzałożyciel TDP oraz współautor Aktu Założenia TDP (Małego Manifestu); 1833–35 kierował karbonarskim Namiotem Nar. Polskim. Obwiniał szlachtę za upadek powstania i wyzysk chłopów, łączył wyzwolenie nar. z rewolucją agrarną; wszedł w konflikt z czł. Kompletu Paryskiego i I 1833 został usunięty z TDP; w Wielkiej Brytanii był współtwórcą i czołowym ideologiem Gromad Ludu Polskiego; czł. Zjednoczenia Emigracji Pol.; ok. 1845 związał się z socjalist.-chrześc. Stow. Demokracji Pol. XIX w., 1846 wraz z nim wstąpił ponownie do TDP.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia