Krassowski Czesław Witold
 
Encyklopedia PWN
Krassowski Czesław Witold, ur. 25 III 1917, Warszawa, zm. 8 V 1985, tamże,
architekt, historyk architektury;
współautor projektu budynku Państw. Inst. Geol. w Warszawie (1949–55, z M. Leykamem); praca dydaktyczna i nauk. na Wydziale Architektury Politechniki Warsz., od 1973 profesor tamże; zajmował się historią pol. budownictwa lud., architektury drewnianej, problematyką jej konserwacji, ruralistyką, teorią, a także architekturą ogrodów XVIII w. oraz założeniami kalwaryjskimi XVII i XVIII w.; Budownictwo orawskie (1952), Architektura drewniana w Polsce (1961), Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich (t. 1–4, 1989–94).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia