Kozłowski Leon
 
Encyklopedia PWN
Kozłowski Leon, ur. 6 VI 1892, Rembieszyce (Kieleckie), zm. 11 V 1944, Berlin,
brat Anieli, polityk, archeolog.
1921–31 i od 1935 profesor Uniw. Lwow.; od 1935 czł. PAU; od 1928 działacz BBWR; 1929–35 poseł na sejm, od 1935 senator; 1930–32 min. reform rolnych; 1934–35 premier; 1937–38 działacz OZN; 1941 w ZSRR w armii pol. gen. W. Andersa, z której zbiegł, w rejonie Tuły przeszedł front na stronę niem., zgłaszając chęć kolaboracji; aresztowany przez Niemców, wywieziony do Berlina, internowany, kontynuował pracę nauk.; jego wywiady dla prasy o stosunkach w ZSRR były wykorzystywane przez niem. propagandę; zginął w Berlinie w czasie bombardowania; jako archeolog był przedstawicielem tzw. szkoły neoautochtonicznej, głoszącej pogląd, iż przodkami Słowian była ludność tubylcza w dorzeczu Odry i Wisły; autor prac syntet. z pradziejów Polski, m.in. Starsza epoka kamienna w Polsce (1922), Wczesna, starsza i środkowa epoka brązu w Polsce (1928).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia