Kozłowska Aniela
 
Encyklopedia PWN
Kozłowska Aniela, ur. 16 I 1898, Przybysławice k. Miechowa, zm. 26 II 1981, Kraków,
siostra Leona, botanik, fitopatolog, wirusolog;
podczas okupacji niem. uczestniczyła w tajnym nauczaniu uniwersyteckim; od 1945 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSR i Akad. Roln. w Krakowie; od 1945 czł. PAU, następnie PAN; współorganizatorka Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, 1953–68 kier. Pracowni Wirusologii tamże; prace z zakresu paleobotaniki (m.in. odkrycie flory tundry w okolicach Katowic), fitogeografii (o pochodzeniu roślin uprawnych), a zwłaszcza wirusologii (badanie odporności roślin uprawnych na choroby wirusowe w zależności od czynników ekol. i geogr. oraz jej wpływ na rejonizację upraw); Zarys botaniki (1958), Botanika (1963), Wirusy roślinne (1979).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia