Kozienicka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Kozienicka, Puszcza, Puszcza Radomsko-Kozienicka,
kompleks leśny położony na Równinie Kozienickiej (w widłach Wisły i Radomki) w woj. mazowieckim;
pow. ok. 280 km2; Puszczę Kozienicką pokrywają utwory zlodowacenia środkowopol. z piaskami tarasowo-wydmowymi i glinami spiaszczonymi; należała do dóbr stołowych król., a pod zaborami przeszła na własność rządową, co uchroniło ją od silniejszych wylesień; współcześnie jest narażona na szkodliwe działania pyłów i gazów pochodzących gł. z elektrowni Kozienice oraz zakładów przem. w Pionkach; w drzewostanach przeważa sosna (84%), jako domieszka występują dąb, grab, świerk, jodła; od 1983 niemal cały obszar Puszczy Kozienickiej jest objęty ochroną w Kozienickim Parku Krajobrazowym; na północno-wschodnim skraju Puszczy Kozienickiej leżą Kozienice.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia