Kozacy zaporoscy
 
Encyklopedia PWN
Kozacy zaporoscy,
grupa ludności, która w XVI–XVIII w. zbiegła nad dolny Dniepr, na tereny zw. Niżem lub Zaporożem,
mieszkali w obozach warownych (siczach), na czele których stali hetmani; od 1578 ujęci w imiennym spisie (rejestrze); 1667 podział K.z. między Polskę i Rosję; 1699 zlikwidowano wojska kozackie w Polsce; w Rosji zniesiono autonomię kozacką 1775.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia