Kotlarczyk Janusz
 
Encyklopedia PWN
Kotlarczyk Janusz, ur. 20 VI 1931, Wadowice, zm. 1 X 2017,
geolog;
od 1980 profesor AGH w Krakowie; od 1991 członek PAN, od 1993 — PAU; prace głównie w dziedzinach: stratygrafii, geologii złóż, geologii matematycznej, geoinformatyki; twórca polskiej szkoły geologii matematycznej i zastosowań informatyki w geologii; jeden z najwybitniejszych badaczy Karpat fliszowych; odkrył kilka złóż skał diatomitowych i opracował ich jakość (m.in. dla zastosowań adsorpcyjnych), doprowadził do utworzenia kopalni w Jaworniku; opracował koncepcję utworzenia parku narodowego na pogórzu przemyskim; także osiągnięcia na innych polach badań, np. odkrył 4 grodziska i kilka osad z wczesnego średniowiecza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia