Korzybski Tadeusz Wacław
 
Encyklopedia PWN
Korzybski Tadeusz Wacław, ur. 4 VI 1906, Mława, zm. 1 III 2002, Warszawa,
biochemik;
od 1954 profesor Państw. Zakładu Higieny w Warszawie, 1956–76 — Inst. Biochemii i Biofizyki PAN tamże; od 1973 czł. PAN, od 1984 — TNW; prace nad fosfolipidami, lipidami prątka gruźlicy, metabolizmem owadów; 1938 za pomocą 32P wykazał (wspólnie z J. Parnasem) różnice w szybkości wymiany poszczególnych atomów fosforu w ATP in vivo; prace nad fosfolipidami, lipidami prątka gruźlicy, metabolizmem owadów; 1946 wyodrębnił pierwszy pol. preparat penicyliny; ponadto prace nad streptomycyną, tetracyklinami, a także nad pol. terminologią biochem.; współautor monografii Antybiotyki (t. 1–2 1955, wspólnie z W. Kuryłowiczem i Z. Kowszyk-Gindifer); 1968 otrzymał nagrodę państw. I st. (zespołową).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia