Korpus Pokoju
 
Encyklopedia PWN
Korpus Pokoju, ang. Peace Corps,
agenda rządowa USA, powołana 1961 przez Kongres z inicjatywy prezydenta J.F. Kennedy’ego;
jej celem jest udzielanie pomocy innym krajom, zwłaszcza rozwijającym się (m.in. w ramach programu Sojusz dla Postępu), w kształceniu kadr i realizacji programów rozwojowych, głównie w dziedzinie służby zdrowia, edukacji, rolnictwa, drobnej wytwórczości, samorządności, handlu i ochrony środowiska; jego działalność opiera się na pracy ochotników, którzy są również lektorami języka angielskiego i popularyzują wiedzę o USA; Korpus Pokoju działa obecnie w  65 krajach, w tym w Polsce (od 1990) i liczy ok. 6 tysięcy członków (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia