Korohoda Włodzimierz Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Korohoda Włodzimierz Stanisław, ur. 1 I 1937, Kraków,
biolog;
od 1979 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1979 kier. Zakładu Biologii Komórki w Inst. Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981–84 dyr.); od 1991 czł. PAU; badania z zakresu roli kompleksu powierzchniowego komórki i cytoszkieletu cytoplazmy w regulacji ruchów, wzrostu i różnicowania komórek; zorganizowany i kierowany przez K. zespół jako pierwszy w Polsce opanował metodę hodowli skóry ludzkiej na potrzeby medycyny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia