Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice-Kleofas” SA
 
Encyklopedia PWN
Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice-Kleofas” SA w Katowicach,
spółka powstała 24 VII 1996 w wyniku połączenia kopalń Katowice i Kleofas;
udziałowiec Katowickiego Holdingu Węglowego SA; kopalnia Katowice, czynna od 1823 pod nazwą Ferdinand, 1922–36 Ferdynand, 1936–53 i od 1956 Katowice, 1953–56 Stalinogród; najpierw należała do Górniczego Gwarectwa z Tarnowskich Gór, następnie własność różnych spółek kapitału niemieckiego, od 1945 należała do Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i kolejnych jego mutacji; kopalnia Kleofas w Załężu, eksploatowana od 1845 (nieczynna 1867–85), najpierw należała do K. Goduli, następnie do kilku firm niemieckich (1932–38 ponownie nieczynna), od 1945 podległa Katowickiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, 1 I 1974 włączona do kopalni Gotwald (dawniej Eminencja); wydobycie: Katowice 1913 — 1 mln t, 1938 — 835 tysięcy t, 1979 — 1,9 mln t; Kleofas odpowiednio: 1 mln t, 110 tysięcy t i 2,8 mln t; łączne wydobycie obu kopalń 1997 — 3,3 mln t, przy zatrudnieniu 6177 osób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia