Konwersatorium Naukoznawcze
 
Encyklopedia PWN
Konwersatorium Naukoznawcze,
dyskusyjne forum utworzone 1945 przez Koło Naukoznawcze Asystentów Uniw. Jagiellońskiego pod kierownictwem M. Chojnowskiego;
działało do 1950. Od 1946 wydawało mies. „Życie Nauki”, w którym publikowało artykuły i przyczynki z teorii (filozofii) nauki oraz metodologii nauk, pióra m.in: K. Ajdukiewicza, T. Czeżowskiego, T. Kotarbińskiego, W. Tatarkiewicza; z inicjatywy K.N., PAU 1948–49 wydała 34 zeszyty «Historii Nauki Polskiej w Monografiach», dotyczące historii poszczególnych dyscyplin nauk. do 1939. Dyskusje w ramach K.N. przyczyniły się do wzrostu zainteresowania naukoznawstwem w innych ośrodkach nauk. i ożywienia badań nad nauką jako systemem wiedzy, teorią i metodologią nauk. Po zakończeniu działalności K.N. dyskusje były kontynuowane w Zakładzie Logiki PAN pod kierunkiem Ajdukiewicza (od 1955) i (od 1965) w ramach K.N. PAN pod kierunkiem Kotarbińskiego; K.N. PAN przyjęło interpretację naukoznawstwa jako epistemologii pragmatycznej, w której zadania poznawcze nauki o nauce zostały powiązane z refleksją nad stwarzaniem optymalnych warunków społ.-organizacyjnych dla działalności nauk.; od lat 70. problematyka naukoznawcza była rozwijana przez Zakład Naukoznawstwa PAN, a badania naukoznawcze, prowadzone w różnych ośrodkach, koordynowane przez Kom. Naukoznawstwa PAN.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia