„Kontakt”
 
Encyklopedia PWN
„Kontakt”,
miesięcznik emigr., wyd. 1982–90 w Paryżu;
podejmował problematykę polit. współcz. Polski, państw Europy Środkowowschodniej i ZSRR (informacje, analizy, publicystyka), także zagadnienia ekon., kult., hist.; redaktor nacz. B. Wildstein (do 1988), J. Nowacki; należał do Stow. „Kontakt”, obejmującego wydawnictwo książkowe Kontakt i zespoły film. Video-Kontakt, Kontakt TV (założyciel, redaktor i dyr. M. Chojecki); 1990–91 ukazywał się w Warszawie pod nazwą „Kontakt Paryski”; redaktor nacz. P. Kasznia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia