Konserwatywna Partia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Konserwatywna Partia Ludowa, Det Konservative Folkeparti,
duńska partia polit., umiarkowanie konserwatywna; powstała 1915 z przekształcenia stronnictwa prawicy, Højre;
grupowało gł. ziemian i rządziło do 1901 dzięki większości w izbie wyższej parlamentu (Rigsdag) oraz poparciu króla; w programie partii: obrona własności prywatnej, liberalizm gosp., ograniczanie roli państwa w życiu społ.-ekon.; w sprawach międzynar. opowiada się za udziałem Danii w NATO i UE oraz integracją zachodnioeur.; zyskuje zwolenników w kręgach urzędniczo-menedżerskich, wśród burżuazji miejskiej i zamożnych farmerów. W 1950–53 i 1968–71 w koalicji rządowej z liberałami, 1982–93 na czele gabinetu centroprawicowego (premier P. Schlüter); 2001–11 ponownie współrządząca (u boku liberałów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia