Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju
 
Encyklopedia PWN
Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju, ang. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
organ pomocniczy ONZ, zajmujący się rozwojem ekon., handlem i międzynar. inwestycjami; utworzona 1964, z siedzibą w Genewie, w celu ułatwiania handlu (m.in. tworzenia zasad polityki handlu międzynar.) i przyspieszania rozwoju gosp. państw, zwłaszcza rozwijających się, z uwzględnieniem różnic w ich systemach społ. i gospodarczych;
gł. zadaniem UNCTAD jest popieranie handlu międzynar. w celu przyspieszenia rozwoju gosp., ze szczególnym uwzględnieniem różnic w systemach społ. i gosp. oraz formułowanie zasad polityki handlu międzynar.; na I Konferencji 1964 podjęto uchwałę o przekształceniu Konferencji w organ stały; w okresie między sesjami organem wykonawczym jest Rada Handlu i Rozwoju; Polska bierze udział w pracach UNCTAD i Rady od początku ich istnienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia