Konfederacja Autonomicznych Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Konfederacja Autonomicznych Związków Zawodowych,
centrala związków zawodowych, zał. X 1980;
skupiała powstałe po zawarciu porozumień społ. (VIII–IX 1980) organizacje związkowe, które nie przystąpiły do NSZZ „Solidarność”; liczyła kilkaset tysięcy członków; 13 XII 1981 zawieszona, 6 X 1982 rozwiązana.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia