Komitet Regionów
 
Encyklopedia PWN
Komitet Regionów, ang. Committee of the Regions, fr. Comité des Régions,
organ doradczy Wspólnoty Europejskiej i UE;
utworzony na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, działa od 1994, z siedzibą w Brukseli; stanowi reprezentację interesów regionalnych i lokalnych organizacji samorządowych, umożliwia im udział w procesie integracji, a także włączenie regionów w rozwój UE i realizację polityki unijnej; wyraża opinie (z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady UE, Komisji Europejskiej bądź Parlamentu Europejskiego) szczególnie w kwestiach dotyczących spójności gospodarczej i socjalnej UE, komunikacji transeur., ochrony zdrowia, oświaty, kultury, ochrony środowiska; strukturę K.R. tworzy 8 stałych komisji, które zajmują się opracowywaniem opinii merytorycznych, przedkładanych plenum do akceptacji; K.R. odbywa rocznie 5 sesji plenarnych; po rozszerzeniu UE w V 2004 i I 2007 liczy 344 członków, w tym 21 z Polski; siedziba w Brukseli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia