Komitet Narodowy Polski
 
Encyklopedia PWN
Komitet Narodowy Polski w USA, Komitet Polski w Ameryce, Komitet Wygnańców Polskich w Ameryce,
organizacja działająca 1834–38 w Nowym Jorku, zał. przez byłych uczestników powstania listopadowego 1830–31, deportowanych do USA przez władze austriackie;
miał na celu pomoc wygnańcom, informowanie społeczeństwa amer. o sprawie pol., utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami w Stanach Zjedn. oraz zorganizowanie zbiorowego osadnictwa pol. w Ameryce Północnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia