Komitet Narodowy Polski
 
Encyklopedia PWN
Komitet Narodowy Polski (KNP),
ugrupowanie polit. emigracji pol., zał. 8 XII 1831 w Paryżu przez J. Lelewela w celu zjednoczenia elementów demokr. emigracji dla przeciwstawienia się kierunkowi monarchiczno-konserwatywnemu emigracji;
kontynuacja warsz. Tow. Patriotycznego; w składzie KNP m.in.: L. Chodźko, T. Krępowiecki, R. Sołtyk i W. Zwierkowski; KNP domagał się od rządu fr. utworzenia pol. formacji zbrojnych, obwiniał Rząd Nar. i przywódców wojsk. o klęskę powstania listopadowego1830–31; II 1832 z KNP wystąpiła grupa zwolenników poglądów bardziej lewicowych, tworząc Towarzystwo Demokratyczne Polskie; rozwiązany 1834 przez policję fr. za publikację odezwy Do Braci Rosjan!, nawołującej do wspólnej walki z caratem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia