Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 
Encyklopedia PWN
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ang. Economic and Social Committee, fr. Comité Economique et Social,
organ doradczy Wspólnoty Europejskiej i UE;
utworzony na mocy traktatów rzymskich z 1957 jako organ EWG i Euratomu, działający od 1958; od 1993 także organ pomocniczy UE; stanowi reprezentację różnych grup społecznych (jak zwłaszcza przedsiębiorcy, pracownicy najemni, rolnicy, wolne zawody, konsumenci i inni); wydaje opinie na prośbę głównych instytucji europejskich, opinie z własnej inicjatywy oraz opinie badawcze; zajmuje się szczególnie sprawami: rynku wewnętrznego UE, polityki społecznej, unii gospodarczej i walutowej, zatrudnienia, komunikacji i infrastruktury, rolnictwa i środowiska naturalnego; po rozszerzeniu UE w V 2004 i I 2007 liczy 344 członków, w tym 21 z Polski; siedziba w Brukseli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia